Informacje ogólne


informacje ogólne
zarząd
sekretariat
status prawny
majątek
statut
rekrutacja
zamówienia publiczne
rejestry i archiwa
kontrole
oferty pracy
ZFSS
udostępnianie informacji
elektroniczna skrzynka podawcza

redakcja strony


instrukcja obsługi
rejestr zmian
redakcja bip

kontrole:

 • 30.01-04.02.2009 r. - gospodarowanie ZFŚS - Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
 • 13.02.2009 r. - ocena pracy Dyrektora - Kuratorium Oświaty
 • 25.02.2009 r. - ocena realizacji programu AIDS - PSSE Katowice
 • 02.04.2009 r. - badanie skargi
 • 23.04.2009 r. - ocenienie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie i promowanie uczniów - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 13.05.2009 r. - obserwacja Matur - OKE
 • 22.06.2009 r. - audyt specjalny dot. wyjazdu przygotowawczego w Turyngii
 • 16.09.2009 r. - kontrola wykonania zaleceń - PSSE Katowice
 • 23.11.2009 r. - 5% dochodów i 5% wydatków w roku budżetowym 2009 - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 26.01.-08.02.2010 r. - prawidłowość i rzetelność obliczania składek - ZUS Chorzów
 • 02.03.2010 r. - książka obiektu budowlanego - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 23.04.2010 r. - przyznawanie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 07.05.2010 r. - obserwacja egzaminu maturalnego - Kuratorium Oświaty
 • 21.03.2012 r. - zgodność organizacji zajęć WF z ramowym planem nauczania - Kuratorium Oświaty
 • 25.04.2012 r. - prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczenia słuchaczy do egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych - Kuratorium Oświaty
 • 03.05.2012 r. - obserwacja egzaminu maturalnego - Kuratorium Oświaty
 • 08.05.2013 r. - obserwacja egzaminu maturalnego - Politechnika Śląska
 • 24.10.2013 r. - wybrane zagadnienia dot. prawa pracy w tym BHP
 • 07.11.2013 r. - zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania - Kuratorium Oświaty
 • 03.11.2013 r. - ocena stanu sanitarnego szkoły
 • 05.12.2013 r. - ocena pracy dyrektora - Kuratorium Oświaty
 • 13.12; 16.12.2013 r. - ocena pracy dyrektora - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 25.06.2014 r. - rekontrola zaleceń wydanych po kontroli z 2013 - OIP PIP
 • 19.12.2014 r. - zebranie informacji o szkole i tworzenie interaktywnej mapy szkół zawodowych - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 26.03.2015 r. - kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 30.03.2015 r. - ewaluacja problemowa (4.03, 12-13.03, 16.03, 18-19.03.2015) - Kuratorium Oświaty w Katowicach


rejestr zmian:

30.03.2015 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
26.03.2015 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
19.12.2014 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
25.06.2014 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
17.12.2013 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Agnieszka Szczepańska
09.12.2013 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Agnieszka Szczepańska


http://www.bip.gov.pl
Redakcja: zsgkatowice@wp.pl     www.zsgkatowice.edu.pl