Informacje og�lne


informacje og�lne
zarz�d
sekretariat
status prawny
maj�tek
statut
rekrutacja
zam�wienia publiczne
rejestry i archiwa
kontrole
oferty pracy
ZFSS
udost�pnianie informacji
elektroniczna skrzynka podawcza

redakcja strony


instrukcja obs�ugi
rejestr zmian
redakcja bip

Fundusz �wiadcze� socjalnych
Zespo�u Szk� Gastronomicznych
im. G. Morcinka w Katowicach09.04.2018 r. - wprowadziď˝a: Aleksandra Rompel; wytworzyď˝a: Katarzyna Marek02.03.2017 r. - wprowadzi�a: Aleksandra Rompel; wytworzy�a: Katarzyna Marek06.05.2016 r. - wprowadzi�a: Aleksandra Rompel; wytworzy�a: Katarzyna Marek18.03.2015 r. - wprowadzi�a: Aleksandra Rompel; wytworzy�a: Katarzyna Marek30.04.2014 r. - wprowadzi�a: Aleksandra Rompel; wytworzy�a: Katarzyna Marek01.02.2013 r. - wprowadzi�a: Aleksandra Rompel; wytworzy�a: Katarzyna Marek


http://www.bip.gov.pl
Redakcja: zsgkatowice@wp.pl     www.zsgkatowice.edu.pl